[Strona Główna ]

       [O Nas...] [ Dydaktyka ] [ Kontakt


 


 Kierownik Katedry

prof. dr hab. inż.  
Władysław Szaflik
email: Wladyslaw.Szaflik(as)zut.edu.pl
tel: (91) 449-40-69

Pok. 259

 


Sekretariat Katedry

 

starszy technik
Joella Dziel
email: kowic(as)zut.edu.pl
tel: (91) 449-46-09
Pok. 261

 


Pracownicy Naukowo - Dydaktyczni i Dydaktyczni 

 

Adiunkci

dr inż. Ewa Figiel
email: Ewa.Figiel(as)zut.edu.pl
tel: (91) 449-43-53

Pok. 251

 


dr inż. Dorota Leciej-Pirczewska
email: Dorota.Leciej-Pirczewska(as)zut.edu.pl
tel: (91) 449-40-33

Pok. 255

 

 

dr inż. Katarzyna Zwarycz–Makles
email: kzwarycz(as)zut.edu.pl

www.kzwarycz.zut.edu.pl
tel: (91) 449-40-11

Pok. 253

 Asystenci


mgr inż. Marta Jaszewska
email: mjaszewska(as)zut.edu.pl

Pok. 347
Wykładowcy

 


mgr inż. Agnieszka Małysa
email: Agnieszka.Malysa(as)zut.edu.pl
godziny zlecone

Pok. 347

 

 

 

 


mgr inż. Jerzy Leciej

godziny zlecone 
tel: (91) 449-46-09

Pok. 251


 

mgr inż. Jerzy Nejranowski
email: Jerzy.Nejranowski(as)zut.edu.pl

tel: (91) 449-46-55

Pok. 270


 


Pracownicy Inżynieryjno – Techniczni

 

 

-

 


Pracownicy Emerytowani 

dr hab. inż. prof. nadzw.
Ryszard Cieślukowski
email: Ryszard.Cieslukowski(as)ps.pl
tel: (91) 449-46-09


 [  Do góry  ]