[ Strona Główna]

[ O Nas... ] [ Dydaktyka] [ Kontakt ]

 


 

Działalność Organizacyjna na Wydziale i Uczelni

 

Kierownik Katedry, dr hab. inż. prof. nadzw. Władysław Szaflik w latach 1983-1991 pełnił funkcję pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Programowych na specjalności Inżynieria Sanitarna i specjalności Budownictwo Wodne. Od roku 1980 jest członkiem Rady Wydziału Budownictwa i Architektury, od 1999 Członkiem Senatu Politechniki Szczecińskiej. Był przedstawicielem Młodej Kadry w Radzie Wydziału Budownictwa i Architektury PS w latach 1990-1993, a także przedstawicielem Młodej Kadry w Radzie Instytutu Inżynierii Wodnej PS. W latach 1999-2002 pełnił  funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Budownictwa i Architektury PS. W latach 2002-2008 był Dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.
Jest on wiceprezesem Stowarzyszenia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddziału w Szczecinie. Pełni także funkcję zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Zachodniopomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budowlanych.

Dr hab. inż. prof. nadzw. Ryszard Cieślukowski pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Budownictwa i Architektury PS w latach 1986-1987 i 1987-1990. 
Był członkiem Rady WBiA PS i przedstawicielem Z.Z. Solidarność PS ds. samodzielnej kadry naukowej. 

Dr inż. Ewa Figiel jest członkiem Komisji Programowej Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT na kierunku „Budownictwo"; Brała udział w opracowywaniu obecnie obowiązujących siatek programowych na specjalności Urządzenia Sanitarna. Jest członkiem Stowarzyszenia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddziału w Szczecinie.

Dr inż. Dorota Leciej - Pirczewska, mgr inż. Agnieszka Małysa i mgr inż. Jerzy Nejranowski są członkami Stowarzyszenia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddziału w Szczecinie.

 

 


 [  Do góry  ]