[ Strona Główna ]

[ O Nas... ]  [ Dydaktyka ]  [ Kontakt ]


 

Historia i Rozwój Katedry

 

Katedra Ogrzewnictwa i Wentylacji została powołana z dniem 1 września 2001  roku na podstawie Uchwały Senatu (nr 20 z 25.06.2001) i Zarządzenia J. M. Rektora Politechniki Szczecińskiej (Zarządzenie Rektora nr 25 z dnia 4.07.2001).

Jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie. Funkcję kierownika Katedry pełni dr hab. inż. prof. nadzw. Władysław Szaflik.
Mimo, iż pod tą nazwą istnieje dopiero 3 lata ma już kilkudziesięcioletnią  historię. 

W 1947 r.  w ówczesnej Szkole Inżynierskiej w Szczecinie, która w 1955 r. została podniesiona do rangi Politechniki Szczecińskiej, powstała Katedra Inżynierii Sanitarnej. Kierował nią do 1953 r. mgr inż. Jan Ferencowicz, a później mgr inż. Stefan Smolny. Katedra ta przestała istnieć w połowie lat pięćdziesiątych wraz z likwidacją reprezentowanej przez nią specjalizacji. 
Kierunek Urządzenia Sanitarne uruchomiono na Wydziale Budownictwa i Architektury dopiero w 1971 roku. Dwa lata później (1973) utworzono Zespół Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa należący wówczas do struktur Zakładu Urządzeń Sanitarnych. Kierownictwo tego Zakładu powierzono mgr inż. Ryszardowi Cieślukowskiemu. Taki stan organizacyjny trwał do 1978 r., kiedy to Zakład Urządzeń Sanitarnych połączył się z Zakładem Mechaniki Płynów tworząc Zakład Mechaniki Płynów i Urządzeń Sanitarnych (kierownik doc. dr inż. Jerzy Boczar).

Kolejna reorganizacja miała miejsce w 1985 r., kiedy to w ramach Instytutu Inżynierii Wodnej powstał Zakład Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa pod kierownictwem doc. dr hab. inż. Ryszarda Cieślukowskiego. 

W 1994 r. Zakład Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa został wydzielony z  Instytutu Inżynierii Wodnej i przydzielony bezpośrednio Dziekanowi Wydziału Budownictwa i Architektury. W 1996 r. kierownictwo w nim objął dr hab. inż. prof. nadzw. Władysław Szaflik.

Kolejna i ostatnia zmiana przed utworzeniem obecnej Katedry miała miejsce w 1997 roku, kiedy to Zakład  wcielono do struktury Instytutu Inżynierii Lądowej.

Mimo licznych przeobrażeń kolejne jednostki organizacyjne zachowywały ten sam merytoryczny kierunek i zakres działalności naukowo- badawczej i dydaktycznej.


 [  Do góry  ]