[ Strona Główna]
[ O Nas... ] [ Dydaktyka] [ Kontakt ]
 

Współpraca z gospodarką
  Badania prowadzone przez Katedrę Ogrzewnictwa,  Wentylacji i Ciepłownictwa dotyczą głównie problemów związanych z racjonalizacją rozwiązań technicznych w ogrzewnictwie i ciepłownictwie. Swym zakresem obejmują one zarówno problemy projektowe jak i eksploatacyjne. 

Już od początku lat siedemdziesiątych prowadzono prace związane z badaniami instalacji centralnego ogrzewania w obiektach rzeczywistych przy pomocy komputerowej rejestracji i przetwarzania wyników pomiarów. 

W tym samym czasie równolegle realizowano badania związane z układami przygotowania ciepłej wody użytkowej. Między innymi określono podstawy teoretyczne pracy tzw. „stabilizatora temperatury" (dr hab. prof. nadzw. Ryszard Cieślukowski) stosowanego w układach bezzasobnikowych. Prowadzono również badania w zakresie możliwości modyfikacji węzła ciepłej wody użytkowej na stanowisku doświadczalnym  w budynku mieszkalnym przy ul. Willowej w Szczecinie. 

W latach osiemdziesiątych przeprowadzono długoterminowe badania rozbioru ciepłej wody użytkowej (ok. 1,5 roku) na pięciu obiektach mieszkalnych m. Szczecina z całodobową rejestracją (dr hab. inż. Władysław Szaflik). Prace zrealizowane były w tzw. Programach Resortowych i Rządowych, w Centralnych Planach Badawczo-Rozwojowych, m.in. w CPBR 4.1., CPBR 5.2. przy koordynacji przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal", Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa - Warszawa, Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej. 

W roku 1992 zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego RP i zarejestrowane dwa wnioski patentowe dotyczące oszczędności energii w ogrzewnictwie. 

W tym samy roku przy współpracy z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej zorganizowano stanowisko pomiarowe na bazie systemu ciepłowniczego m. Szczecina, które umożliwiło prowadzenie badań na skalę półtechniczną prototypowego podgrzewacza pojemnościowego, dwustopniowego ze śrubowymi wężownicami grzejnymi z częściowo wymuszoną cyrkulacją podgrzewanego czynnika. Wykonano i przetestowano układ pomiarowy do badań. Po zakończeniu próbnych pomiarów w roku 1993 i 1994 zaplanowano przeprowadzenie badań, w celu określenia charakterystyki cieplno-przepływowej podgrzewacza oraz dalszej jego optymalizacji przed bezpośrednim wdrożeniem w budownictwie.

Na podstawie zrealizowanego projektu badawczego pt. „Analiza możliwości wykorzystania gruntu jako dolnego źródła ciepła w pompie ciepła z pionową sondą ciepła w układzie z czynnikiem pośredniczącym” określono zakres stosowania i metodykę doboru pionowych sond ciepła. 

Ostatnio zrealizowany projekt badawczy pt. „Określenie wskaźników zużycia ciepłej wody do wymiarowania układów służących do jej przygotowania dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w wodomierze mieszkaniowe”, umożliwia racjonalne projektowanie węzłów ciepłowniczych na podstawie określonych w projekcie wskaźników zużycia ciepłej wody.

 

 [  Do góry  ]