[ Strona Główna ]

[ O Nas... ] [ Dydaktyka ] [ Kontakt ]

 


Działalność Dydaktyczna

 

Od początku działalności pracownicy obecnej Katedry  Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i wieczorowych na kierunku Architektura oraz BudownictwoOgólnego oraz na specjalnościach Urządzenia Sanitarne i kierunku dyplomowania Urządzeń Sanitarnych – Ogrzewnictwo i Wentylacja.

W roku akademickim 2004/2005 dotyczy to następujących przedmiotów: 
 

 

 

Ogrzewnictwo i wentylacja:

 

 - wykłady

dr inż. Ewa Figiel

 - ćwiczenia projektowe

dr inż. Ewa Figiel

 - laboratorium

dr inż. Ewa Figiel

Urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne i ciepłownicze:

 - wykłady

dr inż. Ewa Figiel

 - ćwiczenia projektowe

dr inż. Dorota Leciej- Pirczewska

Urządzenia i instalacje sanitarne:

 - wykłady

dr inż. Dorota Leciej- Pirczewska

 - ćwiczenia projektowe

mgr inż. Agnieszka Małysa

Ciepłownie:

 - wykłady

dr inż. Dorota Leciej- Pirczewska

 - ćwiczenia projektowe

dr inż. Dorota Leciej- Pirczewska

Instalacje budowlane i komunalne:

- wykłady

dr hab. inż. prof. nadzw. Władysław Szaflik

- ćwiczenia projektowe

dr inż. Ewa Figiel

Instalacje budowlane:

 - wykłady

dr hab. inż. prof. nadzw. Władysław Szaflik

 - ćwiczenia projektowe

dr inż. Dorota Leciej- Pirczewska

 

 

Instalacje wodociągowo - kanalizacyjne, ciepłej wody i gazowe:

 - wykłady

dr hab. inż. prof. nadzw. Władysław Szaflik

 - ćwiczenia projektowe

dr inż. Dorota Leciej- Pirczewska

Metody komputerowe w US:

 - wykłady

dr inż. Ewa Figiel

 - laboratorium

mgr inż. Jerzy Nejranowski

Seminaria dyplomowe:

 

dr hab. inż. prof. nadzw. Władysław Szaflik

 

 

 

 

Pod kierunkiem dr hab. inż. prof. nadzw. Władysława Szaflika,  dr inż. Ewy Figiel i dr inż. Doroty Leciej- Pirczewskiej prowadzone są prace dyplomowe na kierunku dyplomowania Urządzeń Sanitarnych - Ogrzewnictwo i Wentylacja.

W latach 1976-2005  dyplomy na tym kierunku uzyskało ogółem ok. 270 absolwentów.
Wśród prac dyplomowych na szczególne wyróżnienie zasługują:

  • nagrodzona w 1986 roku przez Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w   konkursie na najbardziej przydatne prace dyplomowe szkół wyższych. praca studentki Anny Dybowskiej pt. "Projekt techniczny węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla budynku przy ul. Częstochowskiej 8" wykonana pod kierunkiem dr inż. Władysława Szaflika;
  • nagrodzone w 2000 r przez firmę Danfoss prace dyplomowe studentów Beaty Lisieckiej i Krzysztofa Borysiewicza pt. “Analiza pracy układu ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją wyposażoną w zawory regulacyjne temperatury powrotu cyrkulacji TCV w budynku mieszkalnym przy ul. Warcisława 10-16 w Szczecinie” oraz Macieja Szlagiera i Pawła Kuwika pt.” Analiza pracy układu ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją wyposażoną w zawory regulacyjne temperatury powrotu cyrkulacji TCV w budynku mieszkalnym przy ul. Bronisławy w Szczecinie” wykonane pod kierunkiem dr hab. inż. prof. nadzw. Władysława Szaflika;
  • nagrodzona w 2001 r przez firmę Danfoss praca dyplomowa studentów Norberta Fuławki i Witolda Radka pt.” Analiza układu ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją wyposażoną w zawory regulacyjne temperatury powrotu cyrkulacji TCV w budynku przy ul. Bronisławy 5 w Szczecinie” wykonane pod kierunkiem dr hab. inż. prof. nadzw. Władysława Szaflika.

Dla potrzeb prowadzonych zajęć opracowano zestawy ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów “Ogrzewnictwo i wentylacja" i “Materiałoznawstwo instalacyjne"

W 1979 roku w węźle cieplnym budynku Wydziału Budownictwa i Architektury powstało Laboratorium Ciepłownictwa, które kompleksowo zmodernizowano w 1998 r. Dzięki niemu studenci mają możliwość wykonywania szeregu ćwiczeń laboratoryjnych,  pomiarów w warunkach rzeczywistych, a także zapoznania się z nowoczesnym wyposażeniem technicznym węzłów cieplnych. W latach 1977-85 prowadzono także badania w Laboratorium Pomiarowym w węźle cieplnym zasilanym z miejskiej sieci cieplnej w budynku mieszkalnym przy ul. Willowej 10. Wykonywano w nim pomiary testujące urządzeń montowanych w węzłach ciepłowniczych.  Obecnie Katedra nie dysponuje już tym laboratorium.

W roku 1995 zmodernizowano i wyposażono dzięki pomocy finansowej firmy Wavin Metalplast- Buk salę dydaktyczną, którą bezpośrednio opiekuje się Katedra.
W tym samym roku zmodernizowano Laboratorium Ogrzewnictwa przy udziale sponsorów - firmy Danfoss Poland i Przedsiębiorstwa Specjalistycznego Energoterm.

Pracownicy uczestniczyli również aktywnie w pracach studenckiego ruchu naukowego. Brali udział w wielu obozach naukowych w ramach Koła Naukowego Inżynierii Środowiska PS. W 1984 roku obóz taki zorganizowany na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, poświęcony był możliwości oszczędności ciepłej wody użytkowej.

 


 [  Do góry  ]